Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 2019) quy định: Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm 3 cấp (cấp úy, cấp tá, cấp tướng) với 12 bậc. Trong đó, cấp úy có 4 bậc: Thiếu úy; Trung úy; Thượng úy; Đại úy. 

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm đối với cấp úy là: Nam 46 tuổi, nữ 46 tuổi. Mặt khác, khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn. 

leftcenterrightdel

Mức lương của sĩ quan quân đội cấp úy sẽ tăng từ hơn 1.3000.000 đồng đến hơn 1.600.000 đồng mỗi tháng, tùy cấp bậc quân hàm, từ ngày 1-7-2023 tới. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Từ ngày 1-7 tới, lương sĩ quan quân đội cấp úy sẽ tăng thế nào?

Bảng lương sĩ quan quân đội cấp úy được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua ngày 11-11-2022 đã quyết nghị tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng (tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Vì thế, mức lương của sĩ quan quân đội, trong đó có sĩ quan quân đội cấp úy, từ ngày 1-7-2023 tới cũng sẽ tăng lên mức 1.800.000 đồng mỗi tháng. Theo đó, mức lương của sĩ quan quân đội cấp úy sẽ tăng từ hơn 1.3000.000 đồng đến hơn 1.600.000 đồng mỗi tháng, tùy cấp bậc quân hàm. 

Hiện mức lương của sĩ quan quân đội được tính như sau: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Do đó, mức lương đối với sĩ quan quân đội cấp úy từ nay đến sau ngày 1-7-2023 có hai mức cụ thể như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương đến 30-6-2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ 1-7-2023

(Đơn vị: VNĐ)

Đại úy

5,40

8.046.000

9.720.000

Thượng úy

5,00

7.450.000

9.000.000

Trung úy

4,60

6.854.000

8.280.000

Thiếu úy

4,20

6.258.000

7.560.00

 

Phụ cấp của sĩ quan quân đội cấp úy thế nào? 

Bên cạnh mức lương hưởng hằng tháng, sĩ quan Quân đội nhân dân cấp úy cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo quy định hiện nay tại Thông tư số 224/2017/TT-BQP ban hành ngày 13-9-2017, điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên là: Sĩ quan quân đội phải có thời gian phục vụ ở trong lực lượng thường trực trong Quân đội với thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng).

Mức hưởng phụ cấp: Bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

THẢO PHƯƠNG