Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải, Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì buổi tọa đàm; tham dự còn có Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và hơn 200 cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn trường.

leftcenterrightdel

 Đại tá, Thạc sĩ Vũ Duy Hải, Chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trước đó, Ban tổ chức đã nhận được gần 70 bài viết của cán bộ, giảng viên và học viên trong trường. Các bài viết cơ bản đều có sự nghiên cứu công phu, tỉ mỉ, làm rõ hơn những giá trị về mặt lý luận, thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiều bài viết gắn và vận dụng đối với công tác giảng dạy, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức ở các cơ quan, khoa và đơn vị trong nhà trường. Qua nghiên cứu, phản biện và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban tổ chức đã lựa chọn 36 bài viết có chất lượng tốt để đăng tải trong cuốn kỷ yếu tọa đàm.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Vũ Duy Hải nhấn mạnh: Buổi tọa đàm có ý nghĩa rất to lớn, góp phần nâng cao hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ và toàn trường. Đây là dịp để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, học viên vào sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở để xác định nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, khoa và đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sau buổi tọa đàm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nội dung của tác phẩm lan tỏa sâu rộng đến đông đảo quân nhân trong toàn trường; đồng thời đưa các nội dung của tác phẩm vào giảng dạy và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, nhà trường “Cách mạng, chính quy, hiện đại, chuẩn hóa và hội nhập” trong giai đoạn hiện nay.

MAI VĂN - TUẤN ANH