Sau gần 5 tháng học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Thông tin, các học viên đã được trang bị kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, lý luận tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong hoạt động quân sự; những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam; lý luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN); lịch sử quân sự; nguyên tắc tổ chức, khai thác hệ thống thông tin liên lạc; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức; các nội dung quân sự, kỹ thuật, nghiệp vụ thông tin và tác phong công tác, giúp các các học viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một trung đội trưởng thông tin.

leftcenterrightdel

Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường trao thưởng cho các học viên tiêu biểu. 

Trong quá trình học tập tại trường, các học viên đã xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, có 2 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi, 126 đồng chí tốt nghiệp loại khá, 173 học viên được Bộ Quốc phòng quyết định phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan ngạch dự bị. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện của các học viên, Nhà trường đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân tiêu biểu của khoá học.

Các sĩ quan dự bị sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ là nguồn bổ sung cán bộ, nhân lực quan trọng cho lực lượng dự bị và là nòng cốt trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG - TRƯỜNG SINH