Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu đã tập thống nhất đánh giá: Năm học 2021-2022, Trường Sĩ quan Lục quân 1 triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tập trung chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo sát với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị.

Thực hiện đúng quy trình, trình tự các bước xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các đối tượng. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp diễn tập và đẩy mạnh hoạt động phương pháp ở các khoa. Xây dựng, điều hành kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao. Thực hiện quyết liệt các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Tặng cờ, danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm học 2021-2022

Chất lượng giáo dục - đào tạo, năng lực thực hành, thể lực, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên, học viên được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai toàn diện, chất lượng tốt, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, học viên, nhân viên được cải thiện, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, khoa, đơn vị và Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi toàn quân, toàn quốc đạt giải cao.

Phương hướng năm học 2022-2023, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà trường tập trung đột phá nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng”; xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, mẫu mực, tiêu biểu về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và môi trường văn hóa, đơn vị an toàn tuyệt đối; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tổng kết năm học, Nhà trường tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đơn vị tiên tiến cho 167 tập thể, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến cho 2.516 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Tin, ảnh: CHU HUYỀN - HÀ BÌNH