Tọa đàm nhằm triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 dự và chỉ đạo buổi tọa đàm.

Tọa đàm khoa học đã thu hút được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giảng viên các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn trường. Đã có 16 bài tham luận được gửi về Ban tổ chức tọa đàm với nhiều chủ đề, nội dung phong phú, đa dạng trong tiếp cận khai thác, phân tích, đánh giá về tác phẩm.

leftcenterrightdel

Đại tá, Thạc sĩ Phạm Văn Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Các tham luận đã tập trung luận giải, phân tích, làm sâu sắc thêm nội dung các tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giá trị cốt lõi của tác phẩm, đặc biệt là những nhận thức mới, bài học kinh nghiệm, giải pháp mới. Đồng thời khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tá, Thạc sĩ Phạm Văn Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho rằng: Trên cơ sở nghiên cứu nội dung, vận dụng những giá trị của cuốn sách, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị trong nhà trường cần phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, khoa, đơn vị mình; công khai, minh bạch hoạt động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị mình phụ trách.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự tọa đàm.  

Đại tá, TS Nguyễn Thành Chung, Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Lý luận Mác - Lênin nhìn nhận: Nghiên cứu, nắm chắc nội dung tư tưởng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa sâu sắc đối với giảng viên các nhà trường quân đội nói chung, giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nói riêng. Từ đó, thông qua thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, mỗi giảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng học viên về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong từng bài giảng, mỗi giảng viên cần tăng cường tính Đảng, tính chiến đấu, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận mới, bám sát thực tiễn hoạt động quân sự của nhà trường.

Thượng tá, Thạc sĩ Lê Thành Sinh, Phó trưởng phòng, Phòng Khoa học quân sự cũng phân tích, nhấn mạnh những luận điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm “cầm chừng”, “phòng thủ”, “che chắn”, giữ “an toàn”, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đây là những đóng góp tích cực, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm nêu trên. Đây cũng là cơ sở để tìm ra những giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quân đội và ngoài xã hội hiện nay.

Thông qua tọa đàm đã giúp cho cán bộ, giảng viên nhà trường thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, củng cố niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; nắm vững, quán triệt và vận dụng có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng và lan tỏa nội dung, ý nghĩa, giá trị của cuốn sách trong công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy cho các đối tượng học viên của Nhà trường; đề cao nhận thức, trách nhiệm trong phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: CHU HUYỀN