Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 dự và chỉ đạo buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm cho thấy: Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Quá trình thực hiện, luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, có năng lực, trình độ, tiên phong, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
  Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1” nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các nội dung của Kết luận số 21, Quy định số 37 và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương; làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và đề cao trách nhiệm chính trị của tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ một số nội dung quan trọng: Những điểm mới trong Kết luận số 21 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng trong giai đoạn hiện nay. Những vấn đề được đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 từ nội dung của Kết luận số 21; thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian qua và giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 21 trong thời gian tới. Vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, khoa, đơn vị trong việc chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; giải pháp phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 đánh giá cao chất lượng và nội dung tham luận các đại biểu đã đóng góp cho tọa đàm. Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy khẳng định: Buổi tọa đàm khoa học đã luận giải, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Cát Huy Quang, Trưởng phòng Quốc phòng - An ninh, Báo Quân đội nhân dân phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thông qua đó góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 và chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH