Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp nhấn mạnh lớp bồi dưỡng được tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó chính ủy nhà trường yêu cầu các giảng viên phát huy vai trò trách nhiệm, giới thiệu; cập nhật chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đồng chí học viên đề cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc với tinh thần cầu thị, nắm chắc nội dung, liên hệ thực tiễn với quá trình công tác và tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

leftcenterrightdel
 Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên học 6 chuyên đề gồm: Kiến thức cơ bản về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số và công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 10 đến 14-10.

Tin, ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.