Giai đoạn 2019-2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; thành lập, kiện toàn Hội đồng TĐKT, tổ thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và cơ quan, khoa, đơn vị. Phát động 48 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 3 khâu đột phá và khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Các cơ quan, khoa, đơn vị và tổ chức quần chúng triển khai hoạt động thi đua với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giữa công tác TĐKT với xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thi đua thực chất, đúng quy định, đưa Phong trào TĐQT đi vào nền nếp. Gắn công tác TĐKT với công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, từ đó cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin phát biểu.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu và gương điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Phong trào thi đua đã phát huy tốt vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Câu lạc bộ kỹ thuật máy tính”, “Đôi bạn học tập”, “Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật”, “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không khói thuốc”, "Nuôi heo đất”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, khoa, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị yêu cầu, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục tổ chức giáo dục sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong nhà trường; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, khắc phục những nhận thức, động cơ thi đua lệch lạc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và Phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của nhà trường; thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá.

Tin, ảnh: XUÂN TRIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.