Năm 2023, Nhà máy Z111 đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT và các nội dung về công tác quân sự cả thường xuyên và đột xuất. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, hiệu quả thiết thực. Kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, sẵn sàng chiến đấu; chấp hành nghiêm công tác tổ chức lực lượng; thực hiện nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật...

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh thăm Phòng truyền thống Nhà máy Z111.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra phân xưởng sản xuất vũ khí, trang bị của Nhà máy Z111.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên nhà máy. 

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Quang Minh biểu dương kết quả mà Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đạt được trong năm 2023. Trung tướng Lê Quang Minh chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới: Nhà máy Z111 là một trong những đơn vị dẫn đầu về công nghiệp quốc phòng của quân đội. Vì vậy cần tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch văn minh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác của các cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý chặt chẽ tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, ngày càng chủ động về công nghệ kỹ thuật hiện đại về chế tạo vũ khí, trang bị. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác dân vận; tập trung xây dựng các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức trong sạch văn minh tiêu biểu…

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.