Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đến và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phan Văn Xựng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, trong 10 năm qua, Đảng bộ Trung đoàn Gia Định  đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trung đoàn đã tổ chức 10 đợt quán triệt, học tập nghị quyết cho 12.450 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia; xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, bảo đảm khoa học xoay vòng phù hợp trình độ bộ đội và điều kiện thao trường của đơn vị.

Trong huấn luyện, đơn vị thực hiện tốt nguyên tắc, phương châm huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung phương pháp, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả. Kết quả, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98,2%, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ có 100% đạt yêu cầu, trong đó 75,5% đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật.

leftcenterrightdel
Báo động sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Gia Định. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng biểu dương cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong những năm qua; đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị thời gian tới luôn coi nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của Trung đoàn, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp.

Đội ngũ cán bộ các cấp cần nêu cao học tập, nghiên cứu, chọn lọc, vận dụng hiệu quả kinh nghiệm huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu để nâng cao chất lượng huấn luyện; huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị và sẵn sàng huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị mới khi được biên chế đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG