Nội dung tập huấn  lý thuyết bao gồm: Quán triệt Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Chức trách trực ban nội vụ; quy định ra - vào cổng; hướng dẫn quy định bố trí hệ thống biển, bảng, dây, giá tại cơ quan, đơn vị...

leftcenterrightdel
 Lớp tập huấn trong giờ học lý thuyết.

Về thực hành: Tổ chức, phương pháp huấn luyện 1 bài thể lực; quy trình 1 buổi kiểm tra thể lực. Một số nội dung về tổ chức nghi lễ; động tác trao, nhận thưởng; thống nhất động tác điều khiển giao thông tại chỗ…

leftcenterrightdel
 Đội mẫu tổ chức thực hiện huấn luyện thể lực.

Thông qua tập huấn nhằm hệ thống, củng cố lại công tác huấn luyện điều lệnh, canh phòng, xây dựng chính quy, rèn luyện thể lực, qua đó góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên ở cơ quan, đơn vị. 

Tin, ảnh: DUY ĐỨC-HOÀNG DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.