leftcenterrightdel
Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Thực hiện Quyết định số 6498/QĐ-BQP ngày 12-12-2023 của Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Phòng (Ban) Hậu cần, Phòng (Ban) Kỹ thuật thành Phòng (Ban) Hậu cần - Kỹ thuật các đơn vị thuộc Quân khu 3; Quyết định số 3458/QĐ-TM ngày 13-12-2023 của Bộ Tổng Tham mưu về việc Ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Trung đoàn bộ binh địa phương/Bộ CHQS tỉnh (thành phố), Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 3 về tổ chức sáp nhập ban Hậu cần - Kỹ thuật cấp Trung đoàn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, tổ chức lại.

Theo Kế hoạch của Quân khu 3, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh nay tổ chức lại Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật Trung đoàn 244 tổ chức lại thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ công bố. 

Tại buổi Lễ, Trung đoàn 244 đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về sáp nhập, tổ chức lại Ban Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Trung đoàn 244.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu sau khi sáp nhập Ban Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 244 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, kịp thời điều chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện sau khi sáp nhập. Xây dựng Chi bộ Ban Hậu cần-Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.