Năm nay, Trung đoàn 165 tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới cho Tổng cục Hậu cần và các đơn vị thuộc quân đoàn: Trường Quân sự, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Sư đoàn 7.

leftcenterrightdel
 Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; làm tốt công tác quản lý, duy trì kỷ luật, từng bước rèn luyện bộ đội thích nghi với môi trường quân đội, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
Trao giấy khen cho chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Sau 3 tháng huấn luyện, trung đoàn đạt 100% thời gian huấn luyện, huấn luyện đúng, đủ theo chương trình “Chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020” của Bộ Tổng Tham mưu. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,6% khá, giỏi; bắn súng AK đạt khá; đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đạt giỏi.

leftcenterrightdel
Duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. 

Bước vào lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới Trung đoàn 165 đã nắm chắc và thực hiện đúng điều lệnh quản lý bộ đội, các chế độ học tập, sinh hoạt trong ngày, tuần; chức trách, nhiệm vụ của quân nhân, có nhận thức đúng đắn về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, đơn vị.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân đoàn 4 và Sư đoàn 7 động viên chiến sĩ mới tại lễ tuyên thệ. 

Trong suốt quá trình huấn luyện, đơn vị đã duy trì thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức tốt công tác giáo dục pháp luật, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mọi nhiệm vụ cho chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG