Đây là đơn vị được Quân đoàn 1 chỉ đạo tổ chức hội nghị làm trước để rút kinh nghiệm. Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Quân đoàn 1 dự và chỉ đạo; cùng dự có đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, phòng chức năng Quân đoàn 1; lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan Sư đoàn 312, đại biểu Trung đoàn 141, Trung đoàn 209.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan tại Trung đoàn 165.

Công tác tuyên truyền, phổ biến được tiến hành ở nhiều cấp, nhiều lần; thông qua tập huấn cán bộ, học tập tại chức; kết hợp định hướng cho sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và nội dung luật trên mạng internet. Những vấn đề khó, nội dung mới được ban hành đều được cơ quan trung đoàn hướng dẫn thực hiện cụ thể, giải đáp kịp thời. Qua đó đã thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với đội ngũ sĩ quan, đồng thời nắm vững tiêu chuẩn của sĩ quan, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở Luật Sĩ quan và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy trung đoàn đã nghiên cứu, xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch và giải quyết tốt về số lượng đội ngũ sĩ quan theo đúng quy định tổ chức biên chế. Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ; phương pháp tác phong công tác sâu sát, cụ thể, chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, đánh giá, đề nghị điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; không có hiện tượng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền, đơn thư vượt cấp xảy ra. Thường xuyên, kịp thời lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác.

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đã làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan trong trung đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đánh giá sự phù hợp giữa luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể. Bảo đảm cho Luật Sĩ quan được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: VŨ HÙNG