Buổi luyện tập nhằm củng cố, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng cơ động của người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; kịp thời khắc phục những hạn chế, điều chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của đơn vị; góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Quá trình triển khai luyện tập đã đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra, hành động của người chỉ huy và bộ đội nghiêm túc, nhanh nhẹn, nắm vững nội dung, ý định, nhiệm vụ, cơ động nhanh, ý thức được nâng cao; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Thông qua đợt luyện tập lần này đã nâng cao một bước về trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ chỉ huy các cấp, nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cho chỉ huy và cơ quan; vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 trong tình hình mới. 

Tin, ảnh: NGÔ VĂN HƯNG