leftcenterrightdel
Đại tá Dương Văn Quang, Phó chính ủy Sư đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn đã báo cáo đoàn công tác kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021. Năm 2021, mặc dù điều kiện khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cấp thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và các chỉ thị, hướng dẫn về công tác huấn luyện, thường xuyên điều chỉnh, hoàn thiện đầy đủ các kế hoạch, phương án SSCĐ, tổ chức luyện tập các phương án đã xác định. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 theo quy định; làm tốt công tác tập huấn cho đối tượng cán bộ; duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, bài giảng; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng kế hoạch; kiểm tra  kết thúc huấn luyện 100% các khoa mục đạt khá và giỏi; an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
Một buổi kiểm tra tại Trung đoàn 141.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 của trung đoàn trên các nội dung: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế, thực hiện các chế độ huấn luyện, SSCĐ; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, đời sống cho bộ đội; bảo đảm công tác kỹ thuật.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Dương Văn Quang thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 141 trong công tác xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong trung đoàn phải nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC NINH - MẠNH QUYỀN