Theo Kế hoạch số 1747/KH-BQP ngày 6-6-2022 của Bộ Quốc phòng, buổi gặp mặt biểu dương người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội sẽ do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức với sự tham gia của hơn 270 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng do các đơn vị quân đội đang phụng dưỡng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đây là dịp nhằm tri ân, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong Quân đội có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác…; có nhiều cống hiến góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua buổi gặp mặt nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tại hội nghị, sau khi nghe các cơ quan chức năng trình bày ý kiến, Thượng tướng Đỗ Căn kết luận và nêu rõ: Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt là những người đại diện cho hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội. Vì vậy, họ phải là những gương mặt tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, được lựa chọn kỹ càng từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Để buổi gặp mặt được tổ chức chu đáo, an toàn, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện triệt để các nội dung đã được xác định trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu với thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đồng thời là trung tâm hiệp đồng, hướng dẫn các nội dung cụ thể với các cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các phần việc, chức năng, nhiệm vụ như đã được phân công.

Thượng tướng Đỗ Căn cũng quán triệt, triển khai rõ ràng tới các cơ quan, đơn vị một số vấn đề quan trọng, cần được chuẩn bị kỹ càng để bảo đảm cho buổi gặp mặt được chu đáo, an toàn như: Xây dựng, tổ chức chương trình cho buổi gặp mặt; tiếp đón, bảo đảm hậu cần, y tế cho các đại biểu; bảo đảm an ninh, an toàn; công tác tuyên truyền trước, trong và sau buổi gặp mặt…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH