Đây là đơn vị được Sư đoàn 365 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Sư đoàn. Trong thời gian từ ngày 1-2 đến 1-3-2024, Trạm Ra-đa 61 xác định đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến thực sự tình hình cơ quan; trong đó, tập trung thực hiện tốt “3 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. 

leftcenterrightdel
Ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đợt thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Ra-đa trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, tự hào về bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” trong thời kỳ mới; làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. 

Tin, ảnh: QUANG MÙI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.