Tham gia lớp bồi dưỡng có 126 đồng chí cán bộ đối tượng 3 của thành phố. Trong 15 ngày, các học viên tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đề nghị các học viên tham gia bồi dưỡng lớp kiến thức quốc phòng, an ninh cần chủ động học tập, nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng tư duy mới về quốc phòng, an ninh; từ đó kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, vận dụng vào giải quyết tốt những vấn đề đặt ra ở địa phương, cơ sở hiện nay; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tin, ảnh: MINH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.