QĐND - Sáng 24-1, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM)- Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế và công tác tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp năm 2012; triển khai kế hoạch năm 2013. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Năm 2012, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM -Cơ quan BQP, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc BTTM vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các doang nghiệp đã đổi mới phương pháp quản trị, kinh doanh; hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và ngân sách quốc phòng. Năm 2012, doanh thu của các doanh nghiệp thuộc BTTM đạt 2.607 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 185 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 280 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 11.000 người. Dự kiến kế hoạch năm 2013, các doanh nghiệp, đơn vị lao động sản xuất và xây dựng kinh tế thuộc BTTM phấn đấu tổng doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 189 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 283 tỷ đồng.

NGUYÊN THẮNG