Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 300 cán bộ, chỉ huy cơ quan, đơn vị, nhà máy và cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Giáo viên là cán bộ tài chính của Tổng cục Kỹ thuật trực tiếp lên lớp, hướng dẫn các nội dung.

Tiếp nối hội nghị tập huấn do Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) tổ chức trước đó về sử dụng phần mềm quản lý tài chính, nội dung lần này Tổng cục Kỹ thuật tập trung tập huấn về công tác quản lý vốn đầu tư; quản lý ngân sách; quản lý tiền lương, phụ cấp; tài chính đối với người chỉ huy; đấu thầu trong mua sắm vật tư, tài sản; quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và rút kinh nghiệm sau thanh tra kiểm toán, quyết toán.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức, đề nghị mỗi cán bộ, chỉ huy, nhân viên làm công tác tài chính, sau tập huấn phải nâng cao được nhận thức của người chỉ huy về công tác quản lý tài chính, tài sản; các đồng chí chỉ huy đơn vị (chủ tài khoản) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đảng ủy cấp mình và người chỉ huy cấp trên về công tác tài chính của đơn vị; cần có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách và kiên quyết không để chuyển nguồn ngân sách sai quy định dẫn đến bị thu hồi.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Bên cạnh đó, các đồng chí làm chuyên môn phải nâng cao được trình độ nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác tài chính theo đúng các quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòngTổng cục Kỹ thuật. Cơ quan tài chính các cấp thường xuyên cập nhật, báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về tiến độ chi tiêu, giải ngân ngân sách của đơn vị.

Các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, làm cơ sở để lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN