leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 847; thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản nghị quyết để nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng học tập chuyên đề, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe nội dung giới thiệu, kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyên đề; những nội dung căn cốt, cụ thể, những giải pháp thiết thực đã được xác định trong chuyên đề làm cơ sở để chỉ đạo và tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay sau hội nghị, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt chuyên đề cho các đối tượng còn lại; gắn việc tổ chức học tập chuyên đề với việc triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.

Trung tướng Trần Duy Hưng tin tưởng rằng, sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và đợt sinh hoạt chính trị, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong tổng cục có bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức, ý thức chính trị; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, chất lượng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo công tác kỹ thuật quân sự cho toàn quân cũng như chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong tổng cục tiếp tục được nâng lên trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: KIM ANH