5 năm qua, việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 355 trong Tổng cục Kỹ thuật đã được các ấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Duy Hưng trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 355 của Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: TUYẾT MINH.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nói lên những mặt mạnh và thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế tại đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị 355; đồng thời khẳng định để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 355 ở các cấp trong tổng cục thời gian tới, các đơn vị cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng ở cơ quan trong tổ chức và tham gia hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật. Kiên quyết đấu tranh chống sự xâm nhập của các ấn phẩm độc hại, với tinh thần lấy xây để chống, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Các đại biểu cũng nêu rõ cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, lực lượng trong việc hình thành phong trào tự giác xây dựng nếp sống lành mạnh, phong cách làm việc, giao tiếp, ứng xử có văn hóa và khả năng thưởng thức văn hóa lành mạnh trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Duy Hưng khẳng định: “Hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân đội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

ĐÌNH HÙNG