leftcenterrightdel

 Trung tướng Trần Minh Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo đại hội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật; đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Tổng cục Kỹ thuật luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (bí thư cấp ủy), chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên. Hoạt động của tổ chức công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Tổng cục; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý đơn vị và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được triển khai sâu rộng. Mục tiêu, nội dung thi đua tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ mới, việc mới trong sản xuất, công tác, là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 5 năm qua, tổng cục đã có 233 công trình, sản phẩm sáng tạo; 3.891 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật; 750 đề tài, sáng kiến hưởng ứng tham gia “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19 trong Công đoàn Quân đội" do cán bộ đoàn viên công đoàn làm chủ…

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Minh Đức và các đại biểu dự đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng cục Kỹ thuật “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội xác định hai khâu đột phá: Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn “Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, sáng kiến chào mừng đại hội.  

Để hoạt động công đoàn và phong trào công nhân Tổng cục ngày càng có sức lan tỏa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu: Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X xác định, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tin, ảnh: KIM ANH - QUANG HOAN