Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành; đại biểu chỉ huy các đơn vị đầu mối trong Tổng cục.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo do Đại tá Đặng Đình Toản, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày, năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các chế độ nền nếp chính quy được giữ vững, công tác huấn luyện đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất; tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan, đơn vị ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tập trung đánh giá kết quả nổi bật đạt được, nêu lên kinh nghiệm, cách làm hay của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời, đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác quân sự năm 2024.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đặng Đình Toản, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quân sự của Tổng cục, chỉ ra các điểm tồn tại, hạn chế, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Xác định 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự trong năm, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ lệnh, chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự năm 2024, kết quả cao hơn năm 2023.

Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt “Ba khâu đột phá”: Thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng, cơ bản hoàn thành kế hoạch điều chỉnh tổ chức biên chế, giữ vững ổn định về mọi mặt; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quy, kỷ luật, an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.