Tháng 4-2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn; triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; một số kết quả nổi bật là: Toàn quân tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chỉ đạo và phối hợp, triển khai tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao,...

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, TCCT QĐND Việt Nam về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, nhất là việc phúc tra chất lượng chính trị chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 và các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các tổ chức quần chúng tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương các cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên đột xuất. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu: Tháng 5, các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động, kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày Hội QPTD gắn với Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống TCCT QĐND Việt Nam. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực, chủ động phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Tập trung hoàn thành các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa TCCT QĐND Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2023. Chuẩn bị dự thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện; luyện tập và tổ chức diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.