Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật linh hoạt, bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

leftcenterrightdel

 Kiểm tra thực hiện Mô hình "Mỗi tuần học một điều luật" ở Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 102, Sư đoàn 308). Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội. So với năm 2020, toàn quân giảm cả về số vụ, số lượt người vi phạm, số người chết, số người bị thương.

Trong đó, tổng số vụ việc giảm 0,9%; số đối tượng vi phạm giảm 7,2%; số vụ vi phạm pháp luật, tội phạm giảm 12,9%; đặc biệt, số vụ phạm tội do quân đội quản lý gây ra giảm 25 vụ, số đối tượng phạm tội do quân đội quản lý giảm 12 đối tượng...

LÂM SƠN