Mục đích hoạt động kỷ niệm nhằm biểu dương, tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động này trong Quân đội ngày càng phát triển. Cùng với đó, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai, phục vụ các nhiệm vụ xây dựng Quân đội, phát triển đất nước.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học, công nghệ do Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga nghiên cứu, phối hợp sản xuất. Ảnh: CHIẾN VĂN

Công văn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động chào mừng với nội dung, hình thức phong phú, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng trong toàn quân. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn đóng quân để tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa.

Chủ đề tuyên truyền về ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 là: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”. Khẩu hiệu tuyên truyền là: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 21-4 đến 19-5-2023; các hoạt động chính của tuần lễ Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức từ 15-5 đến ngày 19-5-2023. Trong thời gian trên, căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị lồng ghép các hoạt động hưởng ứng vào trong hoạt động chuyên môn phù hợp. Ngoài ra, có thể tổ chức các diễn đàn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tọa đàm, hội thảo chuyên đề về khoa học và công nghệ, ứng dụng và phát triển công nghệ; phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

VĂN CHIỂN