Dự buổi tọa đàm, về phía khách mời có cựu chiến binh Nông Viết Sơn - Thương binh chống Mỹ hạng 1/4, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đầy, 8 khách mời và hơn 60 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Kho. 

Tại tọa đàm, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe cựu chiến binh Nông Viết Sơn – nhân chứng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược  chia sẻ về thực tiễn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh và được gìn giữ, phát huy đến ngày nay.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Nông Viết Sơn giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Kho 671 về phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. 

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu, trao đổi, tọa đàm, khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; chia sẻ những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội xăng dầu” trong thời kỳ mới như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kịp thời ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Đặng Xuân Trường - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Kho đã chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Kho tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới phương pháp tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trách nhiệm trong công tác; trên phải làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo, thực sự là tấm gương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC HÒA