leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng một số nội dung lý luận, thực tiễn về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; củng cố, nâng cao trình độ kiến thức quân sự - quốc phòng, lý luận chung về xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, huyện; thống nhất về nội dung xây dựng hệ thống kế hoạch văn kiện, kế hoạch tác chiến KVPT tỉnh làm cơ sở để các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lớp tập huấn. 

Phát biểu chỉ đạo tập huấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 diễn ra với quy mô lớn, địa bàn rộng, nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; việc tổ chức tập huấn thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo tỉnh, đảm bảo tổ chức diễn tập cách chặt chẽ, đúng quy trình, đúng ý định sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc diễn tập và đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự tập huấn. 

Trong một ngày tập huấn, các học viên đã được truyền đạt kiến thức, phương pháp thống nhất chương trình nội dung, thời gian, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị liên quan đến tình huống quân sự - quốc phòng trên địa bàn huyện; hướng dẫn thứ tự, nội dung các bước vận hành cơ chế thiết quân luật cấp huyện; kiến thức về xây dựng nội dung chương trình, thời gian, thời cơ, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị cấp tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến…

Tin ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH