Năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký NVQS theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định, hướng dẫn thi hành luật; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các địa phương trong quá trình tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Tỉnh đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được 13.069/13.088 công dân nam đủ 17 tuổi, đạt tỷ lệ 99,8%. Tỉnh đã thực hiện giao quân với gần 3.000 chỉ tiêu cho các đơn vị Quân đội và Công an, đạt tỷ lệ 100%.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tỉnh Đắk Lắk.

Về công tác tuyển quân năm 2024, tỉnh Đắk Lắk sẽ chú trọng tuyển chọn những công dân là đảng viên, công dân có trình độ bậc đại học, cao đẳng; công dân là cán bộ công chức, viên chức nhà nước có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội và Công an; tuyển chọn, gọi nhập ngũ thanh niên là người dân tộc thiểu số theo tỷ lệ cân đối với cơ cấu dân số ở từng địa phương, không để “xã trắng, phường trắng, thị trấn trắng” trong tuyển quân.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ tư lệnh Quân khu 5, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng sự gắn kết, phối hợp sâu sát giữa các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, nhiệm vụ tuyển quân của tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá công tác tuyển quân năm 2023 của tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Lễ giao nhận quân được tổ chức long trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm và thực sự là ngày hội tòng quân của thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại hội nghị. 

Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng chí Phạm Ngọc Nghị đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương đối với công tác tuyển quân; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác tuyển quân.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk điều hành hội nghị. 

Các cơ quan tăng cường rà soát, nắm chắc thực lực thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức đăng ký, quản lý, xét duyệt chặt chẽ từ cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong các khâu tuyển quân. Quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương; đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ….

Tin, ảnh: LÊ HIẾU