Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: Ngày 8-6-2024, Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 129/2024/QH15, bổ sung dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (điều chỉnh về công tác quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tính chất là công trình đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia, đồng thời là di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng trong Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình).

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 14-6-2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Theo đó, dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại phiên họp tháng 9-2024, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp tháng 12-2024.

Dự thảo hồ sơ Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm: Tờ trình dự thảo Pháp lệnh; Dự thảo Pháp lệnh; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Dự án Pháp lệnh; Dự thảo Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Dự án Pháp lệnh. Đến nay, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo các văn bản; gửi xin ý kiến 17 cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; một số bộ, ngành và UBND Thành phố Hà Nội; đăng tải nội dung Tờ trình dự thảo Pháp lệnh, Dự thảo Pháp lệnh lên trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng lấy ý kiến đóng góp theo quy định.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Hải Trung phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá dự thảo hồ sơ Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng rất tỉ mỉ, công phu, rõ ràng. Các đại biểu cũng bày tỏ ý kiến, nêu ra một số nội dung chưa phù hợp, cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa cho dự thảo luật như: Cần làm rõ, nổi bật hơn về sự cần thiết của việc xây dựng Pháp lệnh; cách sử dụng một số từ ngữ chưa chặt chẽ; một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi…

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Xây dựng Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, được xác định trong Nghị quyết số 129/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, trong thời gian tới, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Pháp lệnh cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo tại cuộc họp; đẩy nhanh tiến độ, xây dựng dự thảo hồ sơ Pháp lệnh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng thời hạn quy định và chất lượng cao nhất; tổ chức các chuyến khảo sát, hội nghị để thu được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị với dự thảo hồ sơ Pháp lệnh. Trong quá trình thực hiện, cần huy động tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm cao nhất, để hoàn thành dự thảo hồ sơ Pháp lệnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp tháng 12-2024.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.