leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì triển khai kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV và chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc xây dựng báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025); Cục Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện với mục đích, yêu cầu đặt ra là thống nhất nhiệm vụ, nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị liên quan trong chuẩn bị nội dung, xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng. Các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Hai báo cáo chuyên đề gồm: Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quá trình thực hiện, Cục Tổ chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp với cơ quan thường trực ban biên tập xây dựng đề cương, biên tập các chuyên đề, phục vụ hội thảo, gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn bản theo chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hai báo cáo chuyên đề, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên ban biên tập, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, có cách tiếp cận sát, phù hợp với thực tiễn trong Quân đội. Các báo cáo chuyên đề phải bám sát lý luận và thực tiễn thời gian qua, đề xuất được những giải pháp mang tầm chiến lược, phù hợp với tình hình hiện nay. Tổ giúp việc tập trung nghiên cứu, sưu tầm, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu giúp ban biên tập xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế, tọa đàm, hội thảo, từng bước hoàn chỉnh bản thảo, báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam theo quy định.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.