Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm kết quả lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thời kỳ mới. 

Thực hiện Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” đã tập trung chỉ đạo tổ biên soạn nghiên cứu, xây dựng chuyên đề.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề, Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên đề đã dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và các văn bản trình Quân ủy Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương phân tích rõ đặc điểm tình hình, nguyên nhân và xác định những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong quân đội. Đồng thời, xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, các giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện để tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện hiệu quả ba đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tin, ảnh: MINH MẠNH-PHÚ SƠN