Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 11-2021.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, tháng 11-2021, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đảng bộ và tình hình thực tiễn, triển khai chặt chẽ, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh an toàn; hoạt động công tác dân vận, chính sách và các tổ chức quần chúng đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện bình thường mới. Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định và an toàn tuyệt đối.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2021, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung rà soát, triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tích cực, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổng kết nhiệm vụ năm 2021; báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương chuyên đề và dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, trọng tâm là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị.

Cùng với các nội dung trên, báo cáo Quân ủy Trung ương dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; báo cáo kiểm điểm năm 2021 của tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 và tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 932-QĐ/QU ngày 3-9-2018 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức đảng các cấp trong quân đội. Hướng dẫn xét thăng quân hàm và nâng lương trước thời hạn cho số cán bộ các đơn vị và học viên đào tạo sĩ quan tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật, an toàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Đại tướng Lương Cường lưu ý việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tổ chức các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII. Bên cạnh đó, chỉ đạo tiến hành tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ; phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Dân vận và Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận vì có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công bố Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách, Cục Hậu cần, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ 4.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH