Nội dung kiểm tra của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đối với tập thể Đảng ủy Lữ đoàn 131 tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ; đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn tập trung vào thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Lữ đoàn 131 đã giáo dục, quán triệt cho bộ đội nắm chắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; xây dựng quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị. Duy trì, thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn lao động trong nhiệm vụ xây dựng công trình; tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy bảo đảm chặt chẽ, chất lượng...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định những điều đảng viên không được làm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chính ủy Quân chủng Hải quân đề nghị Đảng ủy Lữ đoàn 131 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá mà Đảng ủy Lữ đoàn đã xác định; tập trung chỉ đạo làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, đổi mới thực sự trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành và phương pháp tác phong làm việc của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động huấn luyện đồng bộ, toàn diện theo đúng phương châm, quan điểm chỉ đạo của trên; tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả cao; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội; coi trọng công tác dự báo, nắm và quản lý tư tưởng, các mối quan hệ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt, có môi trường văn hóa phong phú.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.