Tiếp đoàn công tác, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng quân khu.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo của Quân khu 4 cho biết: Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai toàn diện, chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra tại Tòa án Quân khu 4.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Chánh án Tòa án quân khu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với đoàn công tác.

Trên cơ sở quy định của Nhà nước và quân đội về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đến ngày 11- 11- 2021 Quân khu 4 đã hoàn thiện các phương án xử lý, sử dụng đất quốc phòng báo cáo Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng thẩm định theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đã biểu dương, ghi nhận kết quả, nỗ lực của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 trong thực hiện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, quản lý sử dụng đất quốc phòng trong thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 4 thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác cải cách tư pháp trong quân đội. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng rộng khắp từ quân khu tới cơ sở với nội dung sát thực tiễn, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm để góp phần kéo giảm tình hình vi phạm, tội phạm trong quân khu. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định; tập trung xử lý dứt điểm các nội dung, khiếu nại tố cáo không để vượt cấp, kéo dài và tạo thành điểm nóng. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế phải động, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ với cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm, tội phạm...

Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tin, ảnh: TÂN HUYỀN