Cùng dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất, hoàn thành tốt kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết quả nổi bật là: Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu có nhiều chuyển biến tốt, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng SSCĐ và thực hiện tốt các chức năng của Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức luyện tập và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; trách nhiệm, uy tín, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ được khơi dậy; niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội tiếp tục được nâng cao. 

Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, bảo vệ được chỉ đạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn Quân đội. Nhất là tham mưu giúp Trung ương hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ liên quan đến quân sự, quốc phòng trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng; tổ chức tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam chặt chẽ.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị. 

Công tác dân vận; chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai tích cực, hiệu quả. Đã khởi công xây dựng 7.009 “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” theo Đề án 80. Quân đội tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng. Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm, chỉ đạo thực hiện chu đáo, thiết thực, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hoạt động công tác quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đã làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động đối ngoại quốc phòng; chủ động và có nhiều hình thức đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", trở thành điểm sáng trong công tác tuyên truyền, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực tiễn hoạt động của bộ đội, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm; tổ chức thực hiện chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương, địa phương chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; giữ vững đường lối đối ngoại của Đảng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Đối với công tác xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu". Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, canh trực bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn. Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương những kết quả đạt được. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan phải tích cực, chủ động nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật, nắm vững tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2024. 

Quan tâm công tác xây dựng nội bộ; nhất là vấn đề đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, từ cấp ủy đến chỉ huy và toàn cơ quan, đơn vị. Chủ động nắm, phát hiện, giải quyết các vấn đề nảy sinh, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội đảng các cấp. Duy trì chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ công tác, canh trực, xây dựng chính quy; bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm nêu gương; nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của mọi quân nhân đối với đất nước, đối với Quân đội, xã hội, đối với gia đình và trách nhiệm với chính mình. Phải quan tâm làm tốt công tác chính sách; động viên hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Quản lý tốt trang bị kỹ thuật, xe máy, an toàn giao thông. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý III-2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, cập nhật, cụ thể hóa nội dung nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương; học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XIII. Tham mưu ban hành và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Tổ chức huấn luyện quân sự, kiểm tra bắn súng, thể lực các đối tượng bảo đảm an toàn. 

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, 6 tháng còn lại của năm 2024, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị rất nặng nề; nhiều hoạt động đồng thời diễn ra, vì vậy yêu cầu từng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, đoàn kết, quán triệt, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tốt hơn năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Cơ quan Tổng cục Chính trị đã phát động thi đua cao điểm: “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.