Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng dự có đại biểu thủ trưởng các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 do lãnh đạo Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị báo cáo. Những kết quả nổi bật trong dự thảo kết luận, đó là: Quân đội đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá đúng tình hình; kịp thời xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ công tác quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ bản theo đúng kế hoạch; tình hình toàn quân ổn định; trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được giữ vững và có bước phát triển mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai tích cực, bảo đảm đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng góp phần củng cố xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, nền nếp sinh hoạt. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc; hoàn thành tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và triển khai sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, công tác quần chúng, thi đua khen thưởng được triển khai thực hiện hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trong dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương. Chủ động nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định chủ trương, sách lược đúng đắn đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Kịp thời xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội, cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, báo chí tuyên truyền…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn bản của Cục Tổ chức. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn Đảng bộ Quân đội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, phối hợp, xây dựng dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 bảo đảm đồng bộ với Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm của Bộ Quốc phòng. Tích cực, chủ động xây dựng các văn bản của Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 sát với chỉ thị, quy định của Trung ương.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hướng dẫn cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.