Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển đảo Việt Nam” chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

  Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển đảo Việt Nam”.

Dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển đảo Việt Nam”; đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Quỹ.

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo Quỹ Vì biển đảo Việt Nam đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng quỹ minh bạch, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. 

Các ban, bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Các cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo quỹ đã chủ động tham mưu, đề xuất làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ quân và dân ta trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các bộ, ngành; thành viên Ban chỉ đạo cùng thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và phương hướng, hoạt động của Ban chỉ đạo trong những năm tiếp theo...

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo Quỹ đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ minh bạch, hiệu quả. Các cơ quan báo chí duy trì thường xuyên hoạt động thông tin, tuyên truyền về Quỹ. Trong đó, từ năm 2018 đến 2022, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng hơn 2.000 chuyên mục, chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Các cơ quan báo chí, truyền thống phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và về chủ quyền, biển đảo Việt Nam có sức lan tỏa, hiệu quả thiết thực về biển, đảo Việt Nam như: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Các ban, bộ, ngành Trung ương là thành viên ban Ban chỉ đạo Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Các cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo Quỹ đã chủ động tham mưu, đề xuất làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ; ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ, quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Quỹ; hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý, sử dụng quỹ; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thu, chi quỹ minh bạch, rõ ràng, sử dụng quỹ đạt hiệu quả thiết thực, hỗ trợ, giúp đỡ quân và dân ta trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định: Năm năm qua, Ban chỉ đạo Quỹ đã chủ động tham mưu hiệu quả với Chính phủ chỉ đạo các hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ; kiện toàn tổ chức và hoạt động thường xuyên đúng quy định; xây dựng Quy chế, hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thu, chi Quỹ minh bạch, rõ ràng, sử dụng Quỹ đạt hiệu quả thiết thực; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo gắn với tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã thể hiện vai trò to lớn, chủ động trong truyền tải ý tưởng, nội dung vận động của ban chỉ đạo tới mọi người dân.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị: Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao nhận thức; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với tuyên truyền vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu dự hội nghị.

Đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục chỉ đạo, định hướng ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo gắn với tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ, vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ; có hình thức tuyên truyền đa dạng hơn để nâng cao nhận thức và trách nhiệm với bảo vệ chủ quyền biển, đảo để xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; tuyên truyền hiệu quả sử dụng Quỹ.

Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, Tổ quốc. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho địa phương đẩy mạnh triển khai thành lập Ban Vận động Quỹ. Các tỉnh, thành phố chưa thành lập Ban Vận động Quỹ cần đẩy nhanh tiến độ thành lập; thống nhất tên gọi “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên toàn quốc; tổ chức các đoàn thăm Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đối với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quỹ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, cần tiếp tục tham mưu với Ban chỉ đạo Quỹ phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; chủ động nghiên cứu, khảo sát thực trạng nhu cầu của quân và dân trên các vùng biển, đảo để tham mưu với Ban chỉ đạo Quỹ quan tâm, điều phối về công tác ủng hộ; giám sát, kiểm tra hoạt động vận động, quản lý, sử dụng Quỹ của các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ, bảo đảm sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ. Yêu cầu Cơ quan thường Ban chỉ đạo Quỹ sớm xây dựng kế hoạch ra mắt Quỹ và có các chuyên đề vận động bà con ủng hộ, phát huy hiệu quả "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"...

Tin, ảnh: CẨM THANH