leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác BQP về kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục CNQP cho thấy: Trong những năm qua, Tổng cục CNQP đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước, BQP trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về CNQP; tham mưu cho BQP trong xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong công tác khoa học công nghệ, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện 296 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp; công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Tổng cục đã tham mưu, đề xuất thực hiện Đề án Nhà máy CNQP thông minh tiếp cận công nghệ 4.0. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng trưởng 12,4% so với giai đoạn 2011-2015. Công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng được tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt. Các dự án khác được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, đến nay hầu hết đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, sản phẩm của một số dự án đầu tư đạt trình độ tiên tiến so với khu vực và thế giới...

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, cùng với khẳng định vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp của Tổng cục CNQP đối với sự phát triển của quân đội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh thay mặt QUTƯ, thủ trưởng BQP ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Tổng cục CNQP trong những năm qua. Để Tổng cục CNQP thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã nêu lên những định hướng cơ bản, trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, như: Tổng cục CNQP cần tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn những lĩnh vực đã làm chủ; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong tổng cục, giữa tổng cục với các đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh đó, tổng cục cần tiếp tục có bước đi phù hợp để xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ