Tham gia buổi kiểm tra có các thành viên trong Ban chỉ đạo; Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86; Trung tướng Hồ Văn Đức, Chính ủy Bộ tư lệnh 86.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh 86 đã tham mưu, đề xuất, giúp Bộ Quốc phòng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là ở nội dung hiện đại hóa hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh 86 đã xây dựng, ban hành các kế hoạch cải cách hành chính năm và giai đoạn theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị của Bộ tư lệnh đã thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính bảo đảm đúng về cách thức, trình tự, thủ tục và thời gian; đã ban hành và áp dụng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng và 74 quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên trong Bộ tư lệnh 86 được trang bị máy tính có kết nối mạng truyền số liệu quân sự và máy tính kết nối mạng internet, sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thông tin chỉ đạo điều hành, hội nghị truyền hình, thư điện tử quân sự, hệ thống báo cáo ngành công nghệ thông tin và thí điểm phần mềm phòng họp không giấy...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra một số mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của Bộ tư lệnh 86.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ tư lệnh 86 thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh 86 cần tiếp tục phát huy tốt vai trò Cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng trên nội dung hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng.

Chủ trì hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng; duy trì, nâng cấp Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuyển đổi thực hiện thủ tục hành chính có giao dịch với người dân, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng theo yêu cầu của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Bộ tư lệnh 86 xây dựng, hoàn thiện biểu tổ chức, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác công nghệ thông tin toàn quân và của Bộ tư lệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ trì giúp Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cấp, phát triển hạ tầng không gian mạng (mạng máy tính quân sự, mạng máy tính Internet) đồng bộ, thông suốt, an toàn, có tích hợp các phần mềm dùng chung phục vụ quản lý, điều hành, trao đổi công việc đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH