Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi lễ. 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 điểm lại quá trình ra đời, kết quả nổi bật của Bộ tư lệnh 86 trong những năm qua. Ngày 7-11-2011, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là cơ quan đầu ngành quản lý nhà nước về CNTT trong quân đội, nhằm đẩy nhanh ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm an toàn thông tin và một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, ngày 15-8-2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1198/QĐ-TTg thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trực thuộc Bộ Quốc phòng (mang phiên hiệu Bộ tư lệnh 86) trên cơ sở tổ chức lại Cục CNTT.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Từ khi được thành lập đến nay, Bộ tư lệnh 86 đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đường lối, các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tham gia xây dựng Luật An ninh mạng năm 2018, các nghị định, thông tư, quy định tạo hành lang pháp lý kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và CNTT trong quân đội; trinh sát, phát hiện tình hình, đề xuất giải pháp xử trí tình huống trên không gian mạng kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh 86 còn làm tốt công tác tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về ứng dụng, phát triển CNTT trong Bộ Quốc phòng; đề xuất xây dựng, mở rộng hạ tầng mạng máy tính quân sự; phát triển hệ thống các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trên mạng máy tính quân sự và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 đọc diễn văn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà Bộ tư lệnh 86 đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Bộ tư lệnh 86 nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược quốc phòng”, “Chiến lược quân sự”, Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”…

Tập trung xây dựng Bộ tư lệnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt. Chú trọng công tác huấn luyện cho các đối tượng, đưa nội dung huấn luyện vào sát thực tế của nhiệm vụ; nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị tác chiến mạng; xây dựng, hoàn chỉnh điều lệ tác chiến không gian mạng làm cơ sở triển khai, xử lý các tình huống, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn cũng như cả nước khi có yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ tư lệnh 86.

Thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, cùng với các lực lượng khác trong toàn quân và cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững chắc.

Đồng thời tập trung nâng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ tư lệnh 86 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những năm qua.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH