Thời gian qua, Công ty TECAPRO (Bộ Quốc phòng) đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản của Bộ Quốc phòng về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Các chỉ thị, hướng dẫn về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng là giải pháp, hành lang pháp lý hiệu quả để Công ty thực hiện tốt cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Theo đó, Công ty đã chủ động làm chủ công nghệ lõi, sáng tạo nhiều phần mềm áp dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, như hệ thống chấm công, phần mềm vận hành, điều hành công việc… và nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chất lượng cao về chuyển đổi số, công nghệ thông tin cho nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, Công ty đã giảm chi phí văn phòng phẩm, chi phí công tác trung bình 1,8 tỷ đồng/năm và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, áp dụng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi kiểm tra. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả của Công ty về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thời gian qua, thiết thực nâng cao sản xuất, kinh doanh. Trước yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gợi mở nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tiếp tục quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn an ninh mạng; thường xuyên rà soát văn bản bảo đảm đúng pháp luật; phát huy tính chủ động sáng tạo, tiếp cận, nắm bắt nhanh khoa học - công nghệ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng; chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.