Năm 2023, Công ty TECAPRO đã thực hiện ký kết được hơn 200 hợp đồng kinh tế với doanh thu đạt hơn 1.420 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 56 tỷ đồng. Bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty với mức lương bình quân của người lao động đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng.

leftcenterrightdel

Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TECAPRO phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới TECAPRO đã hoàn thành phê duyệt tính năng chiến kỹ thuật nhiều sản phẩm do Công ty TECAPRO nghiên cứu chế tạo; nhiều sản phẩm có tính thực tiễn cao, được các đơn vị đặt hàng sử dụng ngay trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Triển khai nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy tham mưu, quản lý, điều hành của các đơn vị trong Quân đội; tham gia tích cực vào Đề án chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; tham gia tích cực các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, xúc tiến thương mại...

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng giám đốc Công ty TECAPRO phát biểu tại hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024, Công ty TECAPRO xác định tiếp tục duy trì sự phát triển của công ty một cách bền vững trên cơ sở những lĩnh vực trọng tâm như công nghệ thông tin, viễn thông, mô phỏng và môi trường; tập trung phát triển khoa học công nghệ, nâng cao sự tự chủ về các trang thiết bị công nghệ cao trong quân đội, phù hợp với nhu cầu của thị trường và khả năng nguồn vốn, năng lực quản lý của toàn đơn vị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao khi có tình huống; phấn đấu thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo quỹ lương cho người lao động; đầu tư mở rộng hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty Tecapro.

leftcenterrightdel
Trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 
leftcenterrightdel

Tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Tại hội nghị, Công ty TECAPRO đã được biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.