Thay mặt Đảng ủy Công ty TECAPRO, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Công ty TECAPRO chủ trì hội nghị và quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024.

Năm 2023, Đảng ủy Công ty TECAPRO đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là cụ thể hóa nghị quyết nhiệm kỳ trong xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm; đề ra các chủ trương, quyết sách quan trọng, phù hợp và hiện thực hóa mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển Công ty bền vững, đầu tư hạ tầng và con người tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Phạm Trường Sơn với lãnh đạo, chỉ huy Công ty TECAPRO.

Thực hiện tốt phương châm lãnh đạo “Chủ động, linh hoạt”, mạnh dạn phân cấp quản lý, xây dựng các mô hình quản lý kinh doanh theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát thông qua hiện đại hóa công tác quản trị, đưa công nghệ vào quản lý. Tiếp tục phát triển mô hình Công ty công nghệ. Tham gia tích cực các dự án quốc phòng, an ninh, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ, nhất là chuyển đổi số, Chính phủ điện tử.

Công ty đã triển khai nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy tham mưu, quản lý điều hành của các đơn vị trong Quân đội; tham gia tích cực vào Đề án chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; tham gia tích cực các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, xúc tiến thương mại. Năm 2023, Công ty đã ký kết 50 hợp đồng phục vụ khối khách hàng Quân đội, chiếm 29,5% trên tổng doanh thu toàn Công ty, gấp 7,6 lần kế hoạch năm và đạt 368% so với cùng kỳ năm 2022...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Phạm Trường Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Công ty TECAPRO xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ là quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát triển mô hình Công ty công nghệ. Chủ động tham gia tích cực vào các dự án quốc phòng, an ninh, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ là thế mạnh của Công ty, nhất là chuyển đổi số, Chính phủ điện tử. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Công ty TECAPRO. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công ty đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị cấp trên; bám sát nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng bộ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Để lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả tốt hơn năm 2023, Trung tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Đảng ủy Công ty TECAPRO, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch và hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan cấp trên về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. 

Đảng ủy Công ty TECAPRO chú trọng xây dựng con người, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.