Báo cáo kết quả sản xuất trong 8 tháng đầu năm 2020, Trung tá Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Nhà máy Z173 cho biết: Nhà máy có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa các tàu quân sự và kinh tế. Trong 8 tháng đầu năm, nhà máy đã làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; doanh thu nhà máy đạt 625,1 tỷ đồng, (đạt 66,4% kế hoạch); nộp ngân sách 32,2 tỷ đồng (đạt 57,3% kế hoạch); lợi nhuận 6,2 tỷ đồng (đạt 65,2% kế hoạch); thu nhập bình quân đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng (đạt 100% kế hoạch).

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tham quan tàu đang trong quá trình hoàn thiện tại xưởng.

Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhà máy cũng duy trì ổn định tình hình chính trị; cán bộ, người lao động yên tâm công tác, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ sản xuất. Tổ chức mua sắm vật tư bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại nhà máy.

Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà nhà máy đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu nhà máy cần quán triệt làm tốt các điểm: Năng động sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, đoàn kết an toàn; chú trọng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, thương hiệu. Nhà máy cần chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm kinh tế, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Nhà máy cần thực hiện tốt quan điểm sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, phát huy sản phẩm thế mạnh truyền thống; làm chủ kỹ thuật công nghệ để phát huy năng lực, kinh nghiệm, tay nghề của đội ngũ kỹ sư, thợ lành nghề, tạo công ăn việc làm cho người lao động và phát huy hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN