leftcenterrightdel
Kiểm tra xe quân sự lưu thông trên địa bàn Thủ đô. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện một số nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua như: Quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; giảm tỷ lệ tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 đến 10% so với năm 2022 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương); không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, nhất là đối với TNGT xe ô tô quân sự. Nắm chắc thực lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, kiểm tra xe quân sự; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Quân đội về công tác đăng ký, quản lý, sử dụng xe quân sự; quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện cá nhân, chú trọng quản lý các giờ nghỉ, ngày nghỉ...

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động thi đua riêng hoặc lồng ghép trong các buổi quán triệt, triển khai nhiệm vụ, xong trước ngày 10-4-2023. Lấy cấp lữ đoàn, trung đoàn và tương đương, các tiểu đoàn độc lập, đồn biên phòng để tổ chức phát động. Phong trào thi đua được thực hiện đến ngày 30-11-2023. 

 SƠN BÌNH