Báo cáo do Đại tá Trần Anh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Đại hội nêu rõ: Những năm qua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, là động lực thúc đẩy, cổ vũ đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Phong trào TĐQT tạo động lực để Cục Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai và điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025, kế hoạch bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, kế hoạch đầu tư phát triển của Quân đội đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội. 

Theo chức năng nhiệm vụ, Cục đã tổ chức huy động nguồn lực cho Bộ Quốc phòng đạt mức tăng trưởng hằng năm bình quân trên 10%; triển khai công tác kế hoạch và đầu tư toàn quân có hiệu quả, tập trung ưu tiên cho các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, các dự án, công trình và địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, Cục đã chủ động tham mưu đề xuất về cơ chế chỉ đạo, điều hành, cân đối nguồn lực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo bước đột phá tăng nguồn lực đầu tư cho Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Đại hội.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu giúp Bộ chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch đầu tư; xây dựng cơ bản; thương mại quân sự và hội nhập quốc tế; dự trữ quốc gia trong quốc phòng; xây dựng cơ chế quản lý ngành có hệ thống, đồng bộ; chấn chỉnh, kiện toàn, ban hành các thông tư, quy chế về quản lý công tác thẩm định, quản lý đấu thầu, quản lý các chương trình, dự án trọng điểm bảo đảm đúng luật, có hiệu quả; tham mưu giúp Bộ xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, có bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính trong xử lý thủ tục xuất nhập khẩu; phối hợp với các bộ, ngành để khai thác nguồn vốn ODA, vốn tín dụng nước ngoài cho các chương trình, dự án của Quân đội…

leftcenterrightdel
Đại tá Trần Anh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Đại hội. 

Trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm từng năm, từng nhiệm vụ. Công tác khen thưởng được gắn kết chặt chẽ với công tác thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 2 Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng, 1 Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Bằng khen của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 12 Bằng khen của Bộ Quốc phòng cùng nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, bộ, ngành; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trong Cục được các cấp khen thưởng bằng nhiều hình thức.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam gửi hoa chúc mừng Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những thành tích Cục Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được và yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về thi đua yêu nước, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua cho toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chú trọng tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cấp và nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

leftcenterrightdel
Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Đại hội. 
leftcenterrightdel
 Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT của Cục Kế hoạch và Đầu tư. 

Cục cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, thực hiện chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, sát với chức năng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua cao điểm, đột kích; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời để lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.