Năm 2023, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành các Thông tư số 73/2023/TT-BQP và Thông tư số 74/2023/TT-BQP để cụ thể hóa các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính nội bộ nhóm B. Nội dung tập trung vào tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Cục Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung, sử dụng văn bản điện tử, tăng cường tỷ lệ xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành kế hoạch và đầu tư được chỉ huy, cán bộ, nhân viên thường xuyên sử dụng, cập nhật; cung cấp số liệu kịp thời, chính xác về tình hình thẩm định dự án, kết quả giải ngân…

Đặc biệt, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai phần mềm phòng họp không giấy; triển khai chữ ký số cá nhân cho các đồng chí thủ trưởng cục, chỉ huy các phòng, ban, qua đó giảm thời gian trình, ký văn bản so với phương pháp truyền thống, góp phần đẩy mạnh công tác hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của Cục Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu thời gian tới, Cục Kế hoạch và Đầu tư ban hành Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Bộ tư lệnh 86 hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2024-2025.

Các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh áp dụng chữ ký số cá nhân, phấn đấu đến hết năm 2024, việc áp dụng chữ ký số cá nhân đối với các văn bản không xác định độ mật đạt hơn 90%; hoàn thành nhiệm vụ “Xây dựng hệ sinh thái số ngành kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2024-2025” theo đúng tiến độ. 

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.